HS6300/8000

CNC Horizontalni obradni centar CNC Horizontalni obradni centar velike brzine opremljen je vretenom tipa (built-in) ugrađenog, koje pokazuje visoku brzinu, performanse i efikasnost HS6300 | HS8000 Share on email Share on facebook Previous Next Line Up proizvodi Pretraga proizvoda Video proizvoda https://machine.hyundai-wia.com/upload/product/video/HS6300_01.mp4 Karakteristike Brzi i čvrsti linearne vođice na svim osama 2-stepeno vreteno za rad […]

HS5000M Serija

CNC Horizontalni obradni centar CNC Horizontalni obradni centar velike brzine opremljen je ugrađenim tipom vretena (built-in), koje pokazuje visoku brzinu, performanse i efikasnost HS5000M-1P | HS5000M | HS5000M/50-1P | HS5000M/50 Share on email Share on facebook Previous Next Line Up proizvodi Pretraga proizvoda Video proizvoda https://machine.hyundai-wia.com/upload/product/video/HS5000M50_01.mp4 Karakteristike Obrnuti tip „T“ postolja Brzina kretanja po svim […]

HS5000 Serija

CNC Horizontalni obradni centar CNC Horizontalni obradni centar velike brzine opremljen je ugrađenim tipom vretena (built-in), koje pokazuje visoku brzinu, performanse i efikasnost HS5000i | HS5000 | HS5000/50 Share on email Share on facebook Previous Next Line Up proizvodi Pretraga proizvoda Video proizvoda https://machine.hyundai-wia.com/upload/product/video/HS5000_01.mp4 Karakteristike Obrnuti tip „T“ postolja Brzi hod po svim osovinama u […]

HS4000 Serija

CNC Horizontalni obradni centar CNC Horizontalni obradni centar velike brzine opremljen je ugrađenim tipom vretena (built-in), koje pokazuje visoku brzinu, performanse i efikasnost HS4000i | HS4000 | HS4000M Share on email Share on facebook Previous Next Line Up proizvodi Pretraga proizvoda Video proizvoda https://machine.hyundai-wia.com/upload/product/video/HS4000M_01.mp4https://machine.hyundai-wia.com/upload/product/video/HS4000M%20-%20TM%20Case%20&%20Valve%20Body%20Cutting_02.webm Karakteristike Obrnuta konstrukcija „T“ postolja Brzi hod po svim osovinama u […]