Linija za automatizaciju montaže

Hyundai WIA pruža linije za automatizaciju za sastavljanje ključnih komponenti gotovog automobila, motora i menjača.

Montažne linije Hyundai WIA dizajnirane su i napravljene prema zahtevima kupca i isporučuju sistem prilagođen korisniku. Pored toga, ovi sistemi doprinose sprečavanju grešaka pri sastavljanju, automatizacijom i ponovljivim procesima koji poboljšavaju ukupnu produktivnost zahvaljujući vrhunskom kvalitetu i smanjenju vremena montaže.

Konstrukcija sistema

Transportni sistem

Mašine za propuštanje

Sistem snadbevanja

Pritisni sistem

Izborni sistem

Sistem vezivanja

Robotni sistem

Prilagođena oprema