Višeosni CNC strugarski obradni centar

Višeosni CNC strugarski obradni centar , dizajniran da vrši više zadataka i maksimizira produktivnost, pokazuje visoku krutost i preciznost

LM1600TTS | LM1600TTMS | LM1600TTSY

Share on email
Share on facebook

Line Up proizvodi

Pretraga proizvoda

Karakteristike

  • Ugrađeno vreteno sa velikim izlaznim motorom
  • Visoka produktivnost zagarantovana uz istovremeno korišćenje gornje i donje kupole(magacin)
  • Robustan BMT Magacin
  • Moguće je obavljanje više zadataka dodavanjem Y ose u gornjem magacinu (TTSY specifikacije)
  • Integrisana obrada sinhronizovanim upravljanjem glavnog i pomoćnog vretena
  • Dizajn hibridnog klizača, koji kombinuje vodoravnu kpolu (X / Y osa) i valjkasti vod (Z-ose) (serija LM1600 / 1800TT)

SPECIFIKACIJE

Opis Jedinica LM1600TTS L1600TTMS LM1600TTSY
Max prečnik struganja mm 230 230 230
Max dužina struganja mm 705 705 705
Prečnik steznih glava inch Glavna 6″ Pomoćna 6 ″ Glavna 6″ Pomoćna 6 ″ Glavna 6″ Pomoćna 6 ″
Veza vretena Ugrađeno Ugrađeno Ugrađeno
Vreteno o/min 6.000 5.000 6.000
Snaga vretena kW 11/15 11/15 11/15
Obrtni moment vretena N.m 140/208 140/208 140/208
Hod (X1 / X2 / Z1 / Z2 / ZB) mm 165/195/700/720/700 165/195/700/720/700
Hod (X1 / X2 / Z1 / Z2 / ZB /Y) mm   165/195/700/720/700/100
Brzi hod (X1 / X2 / Z1 / Z2 / ZB) m/min 20/20/40/40/40 20/20/40/40/40
Brzi hod (X1 / X2 / Z1 / Z2 / ZB /Y) m/min 20/20/40/40/40 / 7.5
Tip klizača LM Linearne vođice LM Linearne vođice LM Linearne vođice
Magacin EA 2×12 2×12 2×12
Veličina alata mm 20/32 20/32 20/32
Brzina alata za glodanje o/min 5.000 5.000

Specifikacije se mogu menjati bez prethodne najava zarad poboljšanja kvaliteta.
U slučaju potrebe za više informacija, pogledajte katalog mašine.