Višeosni CNC strugarski obradni centar

Višeosni CNC strugarski obradni centar, dizajniran da vrši više zadataka i maksimizira produktivnost, pokazuje visoku krutost i preciznost

LM1800TTS | LM1800TTMS | LM1800TTSY

Share on email
Share on facebook

Line Up proizvodi

Pretraga proizvoda

Karakteristike

  • Ugrađeno vreteno sa velikim izlaznim motorom
  • Visoka produktivnost zagarantovana usvajanjem gornjih i donjih kupola (magacina)
  • Usvojena visoko čvrsta BMT kupola
  • Kombinovana obrada moguća dodavanjem Y ose na gornjoj kupoli (TTSY specifikacije)
  • Specifično vreme sečenja smanjeno je zahvaljujući sinhronoj regulaciji rotacije glavnog vretena suprotnog tipa
  • Visok stepen čvrstoće postignut je prihvatanjem svih  linearnih vođica na svim osovinama (serija LM2500TT)
  • Dizajn pogonskog vratila hibridnog tipa koji kombinuje linearne vođice i klizne staze (LM1600 / 1800TT serija)

SPECIFIKACIJE

Opis Jedinica LM1800TTS LM1800TTMS LM1800TTSY
Max prečnik struganja mm 230 230 230
Max dužina struganja mm 673 673 673
Prečnik steznih glava inch

Glavna 8″

Pomoćna 8″

Glavna 8″

Pomoćna 8″

Glavna 8″

Pomoćna 8″

Veza vretena Ugrađeno Ugrađeno Ugrađeno
Vreteno o/min 5.000 5.000 5.000
Motor vretena kW 11/22 11/22 1111/227,5
Obrtni moment vretena N.m 214/358 214/358 214/358
Hod (X1 / X2 / Z1 / Z2 / ZB) mm 165/195/700/720/668 165/195/700/720/668
Hod (X1 / X2 / Z1 / Z2 / ZB / I) mm 165/195/700/720/668/100
Brzi hod (X1 / X2 / Z1 / Z2 / ZB) m/min 20/20/40/40/40 20/20/40/40/40
Brzi hod (X1 / X2 / Z1 / Z2 / ZB / I) m/min 20/20/40/40/40/7.5
Tip klizača LM Linearne vođice LM Linearne vođice LM Linearne vođice
Magacin EA 2×12 2×12 2×12
Veličina alata mm 20/32 20/32 20/32
Broj obrtaja alata za glodanje o/min 5.000 5.000

Specifikacije se mogu menjati bez prethodne najava zarad poboljšanja kvaliteta.
U slučaju potrebe za više informacija, pogledajte katalog mašine.