Višeosni CNC strugarski obradni centar

Višeosni CNC strugarski obradni centar, dizajniran da vrši više zadataka i maksimizira produktivnost, pokazuje visoku krutost i preciznost

LM2500TT | LM2500TTS | LM2500TTM

Share on email
Share on facebook

Line Up proizvodi

Pretraga proizvoda

Katalog proizvoda

Karakteristike

  • Ugrađeno vreteno sa velikim izlaznim motorom
  • Visoka produktivnost zagarantovana usvajanjem gornjih i donjih kupola (magacina)
  • Usvojena visoko čvrsta BMT kupola (magacin)
  • Kombinovana obrada moguća dodavanjem Y ose na gornjoj kupoli (TTSY specifikacije)
  • Specifično vreme sečenja smanjeno je zahvaljujući sinhronoj regulaciji rotacije glavnog vretena
  • Visok stepen čvrstoće postignut je kliznim stazama na svim osovinama (serija LM2500TT)
  • Pogonsko vratilo hibridnog tipa (LM1600 / 1800TT serija)

SPECIFIKACIJE

Opis Jedinica LM2500TT LM2500TTS LM2500TTM
Max prečnik struganja mm 390 390 390
Max dužina struganja mm 900 900 900
Prečnik  steznih glava inch Glavna 10″
Pomoćna 10″
Glavna 10″
Pomoćna 10″
Glavna 10″
Pomoćna 10″
Veza vretena Ugrađena Ugrađena Ugrađena
Vreteno o/min 4,000 4,000 4,000
Snaga vretena kW 15/26 15/26 15/26
Obrtni moment vretena N.m 295/433 295/433 295/433
Hod (X1/X2/Z1/Z2) mm 270/190/920/920 270/190/920/920
Hod (X1/X2/Z1/Z2/ZB) mm 270/190/920/920/920
Brzi Hod (X1/X2/Z1/Z2) m/min 24/24/24/24 24/24/24/24
Brzi Hod (X1/X2/Z1/Z2/ZB) m/min 24/24/24/24/24
Tip klizača Klizne staze Klizne staze Klizne staze
Magacin EA 2 x 12 2 x 12 2 x 12
Veličina alata mm 25/50 25/50 25/50
Brzina alata za glodanje o/min 4,000

Specifikacije se mogu menjati bez prethodne najava zarad poboljšanja kvaliteta.
U slučaju potrebe za više informacija, pogledajte katalog mašine.