Višeosni CNC strugarski obradni centar

Višeosni CNC strugarski obradni centar, dizajniran da vrši više zadataka i maksimizira produktivnost, pokazuje visoku krutost i preciznost

LM2500TTMS | LM2500TTSY

Share on email
Share on facebook

Line Up proizvodi

Pretraga proizvoda

Karakteristike

  • Ugrađeno vreteno sa velikim izlaznim motorom
  • Visoka produktivnost zagarantovana usvajanjem gornjih i donjih magacina
  • Usvojena visoko čvrsta BMT kupola(magacin)
  • Kombinovana obrada moguća dodavanjem Y ose gornjoj kupoli (TTSY specifikacije)
  • Specifično vreme sečenja smanjeno je zahvaljujući sinhronoj regulaciji rotacije glavnog vretena
  • Visok stepen čvrstoće postignut je kliznim stazama na svim osovinama (serija LM2500TT)
  • Dizajn pogonskog vratila hibridnog tipa (LM1600 / 1800TT serija)

SPECIFIKACIJE

Opis Jedinica LM2500TTMS LM2500TTSY
Max prečnik struganja mm 390 390
Max dužina struganja mm 900 900
Prečnik steznih glava inch Glavna 10″
Pomoćna 10″
Glavna 10″
Pomoćna 10″
Veza vretena            Pomoćna Pomoćna
Vreteno o/min 4,000 4,000
Snaga vretena kW 15/26 15/26
Obrtni moment vretena N.m 295/433 295/433
Hod (X1/X2/Z1/Z2/ZB) mm 270/190/920/920/920
Hod (X1/X2/Z1/Z2/ZB/Y) mm 270/190/920/920/920/120
Brzi hod (X1/X2/Z1/Z2/ZB) m/min 24/24/24/24/24
Brzi hod (X1/X2/Z1/Z2/ZB/Y) m/min 24/24/24/24/24/12
Tip klizača Klizne staze Klizne staze
Magacin EA 2 x 12 2 x 12
Veličina alata mm 25/50 25/50
Broj obrtaja alata za glodanje o/min 4,000 4,000

Specifikacije se mogu menjati bez prethodne najava zarad poboljšanja kvaliteta.
U slučaju potrebe za više informacija, pogledajte katalog mašine.