CNC Horizontalne glodalice

CNC Horizontalne glodalice velike brzine
CNC Horizontalne glodalice za tešku obradu
Borverk

CNC Horizontalne glodalice velike brzine

HS4000 Serija

Visoko efikasan obradni centar nove generacije

HS5000 Serija

Visoko efikasan obradni centar nove generacije

HS5000M Serija

Visoko efikasan obradni centar nove generacije

HS6300/8000

Visoko efikasan obradni centar nove generacije

HS5000 II

Visoko efikasan obradni centar nove generacije

HS6300/8000 II

Visoko efikasan obradni centar nove generacije