Novi proizvodi

LF2600II
SE2200 Serije
HD-SY Serije
KM2600MTTS
KF-II Serije
HD6300+PLS

HD6300+PLS

Hyundai WIA sistem paleta je visoko napredni sistem automatizacije opremljen višeslojnim policama za palete.

Hyundai WIA PLS je bespilotni sistem automatizacije za horizontalne obradne centre sa dvospratnim slagalicama za postizanje razumnog područja ugradnje. Naročito doprinosi poboljšanju produktivnosti lakim i efikasnim radom sistema da fleksibilno odgovori na promene u obimu proizvodnje.

Visoki nivo automatizacionog sistema

  • Visoki automatizacioni sistem ( PLS: Paletni linijski sistem)
  • Lako upravljanje i odlične performanse (PALLEX: PLS operativni softver)