Novi Proizvodi

LV8500 Serija
L5100LY
HS6300/8000 II
HS5000 II
SE2200 Serija
KF-II Serija

HS6300/8000 II

Nova generacija horizontalnih paletnih brzih obradnih centara

Horizontalni obradni centar HS6300/8000 II, dizajniran od strane Hyundai WIA sa višegodišnjom ekspertizom i najsavremenijom tehnologijom, obezbeđuje visoku brzinu, visoke performanse i maksimalnu produktivnost.

Nova generacija visoko efikasnih obradnih centara

• Stabilna struktura kutijastog tipa

• Dizajn simetrične strukture sa centrom težišta na Z-osi

• Lako odlaganje strugotine

• Brzi hod 60m/min (2.362ipm)

• Najvećeg radnog prostora u svojoj klasi

• ATC dizajn sposoban da koristo najveće alate u svojoj klasi