Novi Proizvodi

LF2600II Serija
SE2200 Serija
HD-SY Serija
KM2600MTTS
KF-II Serija
HD6300 + PLS

KM2600MTTS

Procesno intenzivna 9-osna multitasking mašina

Multitasking mašina KM2600MTTS, dizajnirana je od strane HYUNDAI WIA koji ima dugogodišnju stručnost i najnoviju tehnologiju, dizajniran je da maksimizira produktivnost korišćenjem dvostrukih vretena i čeone glave.

Konstrukcija visoke krutosti sa velikom otpornošću na starenje

  • Usvajanje glodalice sa ugrađenom B osom (kontrola 0.0001) omogućava rukovaocu da izvodi radove okretanja i glodanja u savršenoj harmoniji.
  • Izuzetno kruta struktura osi I omogućava obradu različitih oblika.
  • Primena alata CAPTO C6 za brzu složenu obradu
  • Model ima ugrađena glavna i potvretena sa visokom izlaznom snagom i velikim obrtnim momentom.