Novi Proizvodi

LV8500 Serija
L5100LY
HS6300/8000 II
HS5000 II
SE2200 Serija
KF-II Serija

SE2200 Serija

CNC strugarski obradni centar velike stabilnosti i produktivnosti

CNC strugarski obradni centar SE serije, dizajniran sa HYUNDAI WIA inženjerskom ekspertizom da maksimizira produktivnost poboljšavajući krutost i tačnost obrade.

Odlične performanse obrade, CNC strugarski obradni centar sa Y-osom
  • Jednodelna struktura kućišta nagnuta za 30 ° velike krutosti
  • Kompaktna veličina proizvoda omogućava ugradnju na malim površinama
  • Jednostavnije korišćenje primenom najnovije upravljačke jedinice kompanije FANUC
  • Visoka stabilnost primenom roler linearnih vođica na svim osama (X/Z-osa: 30/36m/min)
  • Pripremljena linija orijentisana prema korisniku, uključujući dugaćko postolje, magacin sa gonjenim alatima
  • Integrisana obrada sinhronizovanom kontrolom glavnog / pomoćnog vretena
  • Ergonomski dizajn za pogodan pristup steznoj glavi i alatu
  • Stabilizovana struktura za minimalne toplotne oscilacije