Softver

Pametan NC
Pametno Upravljanje
Pametna Obrada
Pametno Rešenje
iTROL
iTROL+

HYUNDAI Inteligentna kontrola

Snažna CNC platforma za alatne mašine

HYUNDAI-iTROL+ & SIEMENS Motor i pogon pružaju najbolje rešenje!

HW-ACAM za Automatsko Generisanje Obradnih Programa

Program automatizovane obrade

 • Unos 3D datoteka putem USB-a (bez 3D datoteke dostupna je zgodna funkcija 3D modeliranja)

Sinhronizovani alati

 • Podesite i odredite alate u programu za brzu pripremu

Automatsko generisanje NC programa

 • Analizirajte oblik rada i kreirajte putanju alata

Simulacija

 • Mašinska obrada zasnovana na NC programu

Unos 3D Datoteka

Sinhronizacija alata

Kreirajte automatsku simulaciju NC programa i obrade

Funkcija izbegavanja sudara pomoću ručne (Manual) kontrole

Virtuelna simulacija sprečava sudar do kojeg može doći usled ručnog rada

3D virtualno praćenje zasnovano na informacijama u stvarnom vremenu

Svojstva Funkcija

 • NC zahtevi: iTROL+ / SIEMENS
 • Funkcija rada u ručnom režimu
 • Pokriva čitav opseg brzine obrade

Mašinska optimizirana aplikacija za unapređivanje produktivnosti

Praćenje alata

 • Nadgledajte opterećenje obrade kako biste dijagnosticirali status alata i kontrolisali obradu materijala

Mašinski Kalkulator

 • Izračunajte stanje obrade i koordinatu dela

Ušteda Energije

 • Proverite i upravljajte podacima o potrošnji energije pomoću prikupljenih podataka

Dodirni ekran MCP (Kontrolna tabla mašine)

 • Lako i praktično rukovanje je moguće preko dodirne table

Aplikacija praćenja alata

Aplikacija za uštedu energije

Mašinski kalkulator

Aplikacija za uštedu energije

Odabir MCP Aplikacija

Najnovija tehnologija za korisničku pametnu fabriku

Monitoring mašina

 • Lako je shvatiti stanje mašine na prvi pogled uz odličnu preglednost

Elektronski priručnik

 • E-priručnik se može naći u aplikaciji radi praktičnosti korisnika

Radni dokument

 • Korisnik takođe može videti, beležiti radne dokumente putem aplikacije

Fabrički nadzor

 • Praćenje u stvarnom vremenu u ukupnom prikazu, koje takođe može da nadgleda ostale fabričke mašine

Daljinski pristup

 • Daljinski upravljajte mašinom radi praktičnosti korisnika

Aplikacija Praćenja Mašine

Aplikacija za fabričko praćenje

Elektronsko uputctvo

Daljinski Pristup

Radni dokument

Razne aplikacije za lako održavanje

Istorija Obrade

 • Navedite istorijske podatke i grafikon za analizu obrade

Redovna Inspekcija

 • Obavestite i sačuvajte istoriju redovnog pregleda mašine

Alarm Vodič

 • Statistika i analiza nastalog alarma

ATC Vodič

 • Funkcija obnavljanja jednim dodirom prilikom kvara
 • Proverite trenutni status ATC-a

Podešavanje

 • Konfiguracija po ukusu korisnika

Istorija obrade

ATC vodič

Redovna inspekcija

Podešavanja

Alarm Vodič