Softver

Pametan NC
Pametno Upravljanje
Pametna Obrada
Pametno Rešenje
iTROL
iTROL+

HYUNDAI-iTROL

HYUNDAI Inteligentna kontrola

Kontroler nove generacije za praktičnu upotrebu i efikasno održavanje

Nadzor Mašinskog Procesa

 • Koordinacija mašine, koordinata rada, relativna koordinata i preostala udaljenost prikazani na jednom ekranu
 • Prikaz opterećenja vretena, brojača obrtaja i napretka obrade
 • Ekran koji prikazuje radni brojač podeljen u 8 segmenata
 • Lakša identifikacija aktiviranih koordinata rada i imena alata
 • Taster za prečicu dodan u PPU tastere

Merni sistem

 • Pojednostavljeno korišćenje uklanjanjem nepotrebnih ekrana
 • Kompatibilan je sa standardnim Renishaw / Marposs-om kao i sa TLM treće strane (program merenja treba pretvoriti u TLM.SPF)
 • Kontinuirana funkcija merenja za merenje 10 alata istovremeno
 • Upoređivanje podataka alata (pre i posle merenja) i poboljšana funkcija animacije

Podešavanje Sistema Koordinata

 • Brže podešavanje koordinatnog sistema omogućeno poboljšanim korisničkim interfejsom (koristeći gornju levu vrednost koordinatnog sistema)
 • Proces izmene parametara promenjen je u vrstu „unesite sve i primenite kasnije“ da se spreči pogrešan unos radnika
 • Unapred definisana vrednost koordinate prikazana na slici dole radi lakše identifikacije
 • Dodato je dugme „Rotacija vretena“ za lakše okretanje vretena

Podešavanja ACCU CENTRA

 • Merni ekran ACCU CENTER koji se najčešće koristi za podešavanje rada
 • Kad odaberete položaj za referentnu tačku, prikazuje se vodič sa slikom koji vam omogućava da lako postavite koordinatni sistem pomoću uputctva.

Nadgledanje Alata, AFC

 • Ista funkcija praćenja alata kao i Fanuc HV-TM + novi AFC
 • Automatska kontrola brzine prenosa
 • Očekivane koristi: Nadgledanje alata moguće je čak i prilikom obrade modulnih i prototipskih proizvoda, itd. Skraćuje vreme ciklusa i štiti mašinu aktivnom upravljačkom funkcijom
 • Pruža funkcije slične proizvodima specijalizovanih kompanija

Nadgledanje Vretena

 • Grafički prikaz u realnom vremenu vrednosti opterećenja vretena i vrednosti opterećenja praćenja
 • Intuitivno podešavanje ciljanog opterećenja korišćenjem grafičkog prikaza opterećenja tokom mašinske obrade
 • Grafičko zumiranje pomoću dugmadi „Prikaz preko celog ekrana“( Full Screen View) i „Prikaži detalje“ (View Details) sa desne strane
 • Funkcija pametnog upravljanja (AFC) je premeštena / integrirana u funkciju praćenja alata 

Zagrevanje

 • Staza odabira načina rada pojednostavljena je poboljšanim korisničkim interfejsom
 • Osim alata, broja obrtaja vretena, vremena, programa, parametri koji se ne koriste često su premešteni na ekran „Podešavanja“.

FUNKCIJE KOMUNIKACIJE

Lak unos / izlaz programa moguće je upotrebom USB memorijske kartice, CF memorijske kartice i LAN kabla.

Pomoću MCP tastera možete koristiti funkciju uštede energije (ECO) i funkciju obrade optimizacije (SMART).