Softver

Pametan NC
Pametno Upravljanje
Pametna Obrada
Pametno rešenje

Pametno rešenje

Kopenzacija Toplotne Greške

Merenje Dužine Alata

Merenje mera na ekranu

 • Jednostavno, brzo merenje dužine alata
 • Jednostavan za upotrebu korisnički interfejs
 • Upoređivanje podataka pre i posle merenja
 • Merenje prečnika / loma alata
 • Podešavanje položaja instalacije sonde (FANUC)
 • Serijska obrada merenja alata po spisku svih alata za merenje

Postavljanje položaja instalacije sonde (FANUC)

Postavljanje položaja instalacije sonde (FANUC)

Podešavanje Radnih Koordinata

Podešavanje referenca na ekranu

 • Jednostavno, brzo podešavanje referentne tačke radnog komada
 • Vodič za podešavanje referentne tačke prilagođen različitim tipovima koordinatnog sistema, uključujući presek, središte u 3 tačke, ugao itd.
 • Omogućavanje pregleda položaja koordinatnog sistema rada (iTROL)
 • Dodatni ekran za podešavanje referentne tačke s centrom za točenje

Integrisani ekran za podešavanje sistema koordinata
(iTROL+)

Merenje u 3 tačke u centru
(FANUC)

Pregled položaja koordinatnog sistema
(iTROL)

Kinematička Podešavanja

Podešavanje središta (kinematike) rotirajuće ose u mašinama sa 5 ose

 • Fazni ekran za kinematičke postavke
 • Uputstva za različite postavke za merenje
 • Klik na dugme omogućava automatsko sprovođenje svih podešavanja i merenja
 • Potvrđivanje i upravljanje podacima pre i posle merenja

Menadžment istorije merenja (FANUC)

Podešavanja merenja (SIEMENS, iTROL+)

Ušteda Energije

Smanjuje troškove sa režimom uštede energije i nadzorom potrošnje

 • Smanjivanje gubitka energije uzrokovano okolnim uređajima
 • Automatsko isključivanje uređaja sa nepotrebnom potrošnjom energije u stanju pripravnosti mašine
 • Vizualizacija potrošnje energije kako bi se mašina maksimalno iskoristila

Energy Consumption Statistics Screen (iTROL+)

Podešavanje ekrana (FANUC)

Podešavanje ekrana (iTROL)