Softver

Pametan NC
Pametno upravljanje
Pametna obrada
Pametno rešenje
integrated Revolution of industrial Solution
iRiS HYUNDAI WIA je Pametno Fabričko rešenje

iRiS, HYUNDAI WIA revolucionarno pametno fabričko rešenje, sastoji se od sistema pametnog nadgledanja (Smart Monitoring System) integrisano upravljanje HYUNDAI WIA mašina širom sveta, Pametni Obradni Sistem (Smart Machining System) omogućava operateru da sa lakočom postiže produktivnost i kvalitet.

ARTIKALFUNKCIJAiTROL SerijaFANUCSIEMENSHEIDENHAIN

HYUNDAI-iTROL Series

HYUNDAI WIA CNC platforma za pametnu obradu

    

WIA CAM System

Kvalitetna produktivnost Bezbednost

ACAM   (iTROL+)   
DPRO    

Machine Monitoring System

Kvalitetna produktivnost Bezbednost

    

Tool Monitoring

Otkriva probleme sa alatom

    (S840D) 

Tool Monitoring & Control

Napredno nadgledanje i optimizacija alata

  (iTROL+)   (S840D) 

Adaptive Feed Control

Kontroliše brzinu na osnovu opterećenja vretena

    

Machining Condition Selecting

Automatski postavlja parametar za rad

    

Tech Cycle

Automatski generiše ciklus obrade za ponavljajući ili komplikovani rad Mašinski nadzor

    

Thermal Error Compensation

Kompenzacija toplotne greške

    

Tool Length Measuring

Jednostavno i brzo merenje alata na ekranu

    

Work Coordinate Setting

Jednostavno i brzo podešavanje sistema koordinata na ekranu

    

Kinematic setting

Postavlja rotirajuću kinematiku za mašinu sa 5 ose

  (iTROL+)   (S840D) 

Energy Saving

Rešenje za upravljanje energijom koje smanjuje potrošnju energije u stanju pripravnosti